Key Features

  • For Polaroid SX-70 Cameras
  • Classic White Frame
  • Image Area: 3.1 x 3.1"
  • ISO 160

Polaroid Black & White SX-70 Instant Film (8 Exposures)

SKU: 608780
$18.99Price